רבי אהרן בורח מהמחלוקת כמו מאש: סיפור ילדים בנושא בריחה מהמחלוקת-הרב נפתלי שיינפלד