Previous
Next

חזון הארגון

ארגון לשון הטוב שם לנגד עיניו, לייצר מהפיכה בתרבות הדיבור בעם ישראל. מאז בריאת העולם, דרך קין והבל, יעקב ועשיו, משה ופרעה, חטא המרגלים וחורבן בית שני, נושא הדיבור עומד בלב ההצלחה האנושית. הדיבור, הנקי, הטהור והישר חייב להיות אבן יסוד לחיינו החברתיים.

עמותת לשון הטוב מקדמת מיזמים שנוגעים בעיקר ללימוד ספר חפץ חיים העוסק בדיני שמירת הלשון.

עמותת לשון הטוב שואפת להקים מאות שיעורים וחבורות לימוד בכל הארץ ובכך לייצר מהפיכה אמיתית בתרבות הדיבור שלנו.

היו שותפים למהפכה בטהרת הדיבור במדינת ישראל

תוכנית מורה חיים

ספינת הדגל של הארגון, תכנית מורה חיים שמה לעצמה כמטרה להכשיר אברכים ורבנים לפסיקה בכל ההלכות של בן אדם לחבירו ושואפת להקים מערך של בתי דין ארצי שעוסקים בסוגיות של בן אדם לחבירו על פי ההלכה.

 

שפתי חכמים

פרוייקט שפתי חכמים עוסק בפתיחת חבורות לימוד בישיבות תיכוניות, אולפנות, ישיבות גבוהות, אוניברסיטאות וכו'.

מאות בחורים שיום יום לומדים חפץ חיים ומלווים על ידי עמותת לשון הטוב.

חוברות וספרים

בעמותה אנחנו שואפים להדפיס ולפרסם ספרים, חוברות ומאמרים העוסקים במגוון נושאים הלכתיים ומוסריים הנוגעים לטהרת הדיבור וקדושת הלשון.

שיעורים אחרונים שעלו

פתיחת חבורת לימוד

לפתיחת חבורה באזור מגורך או במוסד הלימודים אנא מלא את הפרטים בטופס הבא וניצור איתך קשר בהקדם