פרוייקטים

הדפסת חוברות וספרים

בעמותה אנחנו שואפים להדפיס ולפרסם ספרים, חוברות ומאמרים העוסקים במגוון נושאים הלכתיים ומוסריים הנוגעים לטהרת הדיבור וקדושת הלשון.

עד כה יצאו לאור:

– חוברת אדר
– ספר כבוד שמים
– מתיקות חפץ חיים

– דעת חיים

– עלונים תקופתיים בנושא שמירת הלשון

תוכנית מורה חיים

ספינת הדגל של הארגון, תכנית מורה חיים שמה לעצמה כמטרה להכשיר אברכים ורבנים לפסיקה בכל ההלכות של בן אדם לחבירו ושואפת להקים מערך של בתי דין ארצי שעוסקים בסוגיות של בן אדם לחבירו על פי ההלכה.

האברכים מקבלים מלגה ונכנסים לתכנית שנתית בליווי מו"ר הרב מאיר נאמן שליט"א.

שפתי חכמים - חבורות לימוד

פרוייקט שפתי חכמים עוסק בפתיחת חבורות לימוד בישיבות תיכוניות, אולפנות, ישיבות גבוהות, אוניברסיטאות וכו'.

החבורות בנויות בעיקר על לימוד אוטונומי של החבורה אך אנחנו מספקים להם ספרים, שיחות חיזוק, חוברות, מבצעי מבחנים וכנסי רכזים וכנסים ללומדים!

כיום קיימות כעשר חבורות לימוד בישיבות קטנות ותיכוניות. תכנית זו מהווה מהפיכה בלימוד חפץ חיים בקרב הנוער בעם ישראל.

מאות בחורים שיום יום לומדים חפץ חיים ומלווים על ידי עמותת לשון הטוב.