הדפסת ספרים וחוברות

"לעולם זאת על ישראל שכח העט הכריע את כח החרב" בעמותה אנחנו שואפים להדפיס ולפרסם ספרים, חוברות ומאמרים העוסקים במגוון נושאים הלכתיים ומוסריים הנוגעים לטהרת הדיבור וקדושת הלשון. עד כה יצאו לאור: – חוברת אדר – ספר כבוד שמים – מתיקות חפץ חיים – דעת חיים – עלונים תקופתיים בנושא שמירת הלשון